Voor al uw weboplossingen

>> Eerdere projecten
 

NVRR, vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies

Voor de NVRR  moest een toegangelijkere en aantrekkelijkere website ontwikkeld worden, die een belangrijke rol gaat spelen in het ter beschikking stellen van informatie aan de leden.

J&C Advisering heeft een analyse gemaakt van de oude site, de behoeftes in kaart gebracht en een functioneel ontwerp gemaakt op basis waarvan de site gebouwd is.

Videnet

Videnet is de website van Vide, beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. De website is een belangrijk instrument in de professionalisering van de leden. 

J&C Advisering heeft een gedegen document van eisen opgestel als basis voor de bouw van de site. 

NVAS, beroepsvereniging van subsidieadviseurs

De NVAS heeft in 2007 besloten haar website bij een andere provider onder te brengen en de site toegankelijker te maken voor de leden, maar ook de markt. J&C Advisering heeft een analyse gemaakt van de oude site en op basis daarvan en op basis van gesprekken met bestuur voor de NVAS een logischere indeling gemaakt en inhoud gegeven aan het ledendeel.

Noloc, vereniging voor loopbaanprofessionals

Noloc is de beroepsvereniging voor (ruim 1600) professionals werkzaam op het gebied van loopbaan-advisering, outplacement, beroeps-keuze-advies en carrièrecoaching. In 2006 heeft Noloc besloten een nieuwe website te laten maken die meer aansluit bij de hedendaagse techniek en wensen van de vereniging. J&C Advisering heeft ook in dit totaaltraject zorggedragen voor een gedegen document van eisen waaraan de site moest voldoen.

 

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa)

De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden. Daarnaast staat de professionalisering van de beroepsgroep centraal. De nieuwe website moest passen bij het imago van de Ooa, professioneel en zakelijk, maar ook toegankelijk.
De site kent twee ingangen, één voor de professional, de adviseur, en één voor de opdrachtgever, de markt. J&C Advisering heeft in het totaaltraject zorggedragen voor een gedegen document van eisen waaraan de site moest voldoen. Het resultaat staat als een huis!

 

Woongroep Holland

Woongroep Holland is de grootste woningcorporatie in het Amstelland, het gebied ten zuiden van Amsterdam. Woongroep Holland wilde een nieuwe website, die eenvoudig onderhoudbaar is en communicatiever was. Daarnaast moest het CMS geintegreerd worden met de intranetsite. Het belangrijkste onderdeel is de link naar woningnet waarbij huurders zich kunnen inschrijven op een woning. J&C Advisering heeft het volledige concept verzorgt middels webconcepting en gedurende de bouw de projectleiding verzorgt.

 

 

 

Motivation Office Support

Motivation Office Support (MOS) is een full service secretariaatsbureau in Nijkerk. De MOS-groep bestaat uit een drietal zelfstandige bv's. Voor de drie bedrijven is een aansprekende website gemaakt, waarin elk individueel bedrijf zijn 'eigen' deel heeft en kan onderhouden.
De gekozen uitstraling zal verder doorgevoerd worden in overige communicatie-uitingen.
Het concept van de site is door middel van webconcepting tot stand gekomen.

 

NAP-DACE

De stichting NAP en de stichting DACE beogen gezamenlijk kennisuitwisseling te bewerkstelligen bij de werknemers van aangesloten bedrijven en innovatieve projecten te entameren. Belangrijk onderdeel van de website is het uitgebreide besloten deel dat in naast een algemeen deel ook diverse onderdelen voor Closed User Groups kent. Binnen het gekozen content management systeem is deze indeling eenvoudig door de beheerders zelf in te vullen. Dat kennisuitwisseleing eveneens een belangrijk onderdeel vand e website vormt is te zien aan de uitgebreide documentenbibliotheek. Ook hiervoor geldt dat documenten eenvoudig door de beheerer of de gebruikers zelf zijn te uploaden.

 


IPMA

De Internationa Project Management Association (IPMA) had dringend behoefte aan een nieuwe, meer communicatieve website die tevens eenvoudig te onderhouden was. Met het gekozen content management ssyteem en de gekozen opzet heeft de vereniging maximale flexibiliteit, dat geheel zelf te onderhouden is. Ook de uitwisseling van vergaderdocumenten is eenvoudig vie de website geregeld. De website is het meest belangrijkste communicatiemedium omdat die op elk moment van de dag, waar ook ter wereld geraadpleegt kan worden. 

Young Crew

Young Crew is een inernationale website voor jonge projectmanagers. Het doel van de webiste is primair de communicatie tussen de projectmanagers onderling stimuleren, ideeën en kennis uitwisselen. Voor de IPMA (opdrachtgever) is de website om de jonge projectmanagers te proberen te binden. 

 

Intranet Woongroep Holland

Bij Woongroep Holland was de behoefte ontstaan om een eenvoudig te raadplegen intern communicatiemedium op te zetten. De intranetsite bevat niet alleen alle handeldingen en richtlijnen nodig voor het werk, maar ook alle personele documenten zoals personeelshandboek. Ook aan de 'fun'-elementen is gedacht, zo is er een verjaarsdagkalender en is via het prikbord een levendige handel van overbodige spullen op gang gekomen.

 


 <- terug

 

Contact:
J&C Advisering
Van der Duyn
van Maasdamstraat 23
Hilversum, 1215 HS

Telefoon: 035-6243304

info@jc-advisering.nl
Copyright J&C Advisering 2018 | Design Dunes MultiMedia | Development Kingsquare